უფასო მიწოდება და დაბრუნება თბილისის მასშტაბით.

მინი კალათა

მიწოდება და დაბრუნება

მიწოდება და დაბრუნება

დაბრუნება

 • ნებისმიერი შეძენილი ნივთის დაბრუნება და თანხის ანაზღაურება შესაძლებელია თავდაპირველი შეკვეთის მიღებიდან 30 დღის ვადაში გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი კონკრეტული კამონაკლისი შემთხვევებისა.

 • “ბალდის” ნებისმიერ მაღაზიაში შეძენილი ნივთის დაბრუნება თანხის ანაზღაურებით შესაძლებელია იგივე მაღაზიაში 30 დღის განმავლობაში.

 • დასაბრუნებელი ნივთი მაღაზია „ბალდიში“ დაბრუნებისას არ უნდა იყოს გამოყენებული და დახეული. სხვა შემთხვევაში  ნივთი არ ექვემდებარება დაბრუნებას და შეკვეთაზე თანხა არ დაბრუნდება ან ნივთი არ გაიცვლება. ასეთ შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მომსახურების გუნდს გარემოების დასადგენად.

 • ნივთის დასაბრუნებლად ან შესაცვლელად მომხმარებელმა ნივთთან ერთად უნდა წარმოადგინოს გადახდის ქვითარი (შეძენის მტკიცებულება).

 • ყველა ნივთი შემოწმდება დაბრუნებისას. შემოწმების შემდეგ, ნივთები, რომლებიც არ დაექვემდებარება დაბრუნებას (მაგ: თუ წარმოდგენილი არ არის ქვითარი, ნივთი გამოყენებულია და სხვა შემთხვევებში) ნივთის დაბრუნების ან გადაცვლის მიზნით „ბალდი“ იტოვებს უფლებას არ აანაზღაუროს თანხა ან არ მოახდინოს გადაცვლა.

 • ნივთების გადაცვლა შესაძლებელია ზომაში ან სხვა ფერში, თუ არ არის შეძენილი ფასდაკლების დროს.

 • ფასდაკლების პერიოდში შეძენილი ფალდაკლებული ნივთები არ ექვემდებარება თანხის დაბრუნებას.

 • თანხის დაბრუნება მოხდება ნივთის დაბრუნებიდან 2 კვირის ვადაში და ნივთი გაივლის შემოწმებას.

 • თქვენს საბანკო ანგარიშზე თანხის დაბრუნება წარმოადგენს თქვენი ბანკის პასუხისმგებლობას.

 • თანხის ანაზღაურება მოხდება იმავე წესით, როგორც მოხდა შეძენა.

 • ნივთებზე პასუხისმგებლობა ჩვენს საწყობში მოტანამდე ეკისრება მომხმარებელს, ასე რომ დარწმუნდით რომ სათანადოდ იყოს შეფუთული და არ მოხდეს რაიმე სახის დაზიანება.

 • ნივთები უნდა დაბრუნდეს ორიგინალ შეფუთვაში. თუ ეს შეუძლებელია, დაუკავშირდით ჩვენს მომხმარებელთა მომსახურებას.

 • ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ შეცდომით დაბრუნებულ არც ერთ ნივთზე.

 • ონლაინ შეკვეთით შეძენილი ნივთები არ ბრუნდება „ბალდის“ მაღაზიებში. ასეთ შემთხვევაში მიმართეთ ჩვენს მომხმარებელთა მომსახურების გუნდს.

 • ნივთის გადაცვლის, დაბრუნების და თანხის დაბრუნების დროს გათვალისწინებულია მხოლოდ შეძენის დროს არსებული ფასი.

 • ნივთის დაბრუნება უფასოა.

თანხის ანაზღაურება

 • თანხა აგინაზღაურდებათ იმავე გადახდის მეთოდით, რომლითაც განახორციელეთ შეძენა.

 • თანხა აგინაზღაურდებათ ნივთის მოტანიდან 2 კვირის ვადაში და ნივთი გაივლის შემოწმებას.

 • ყველა ნივთი შემოწმდება დაბრუნებისას. შემოწმების შემდეგ, ნივთები, რომლებიც არ დაექვემდებარება დაბრუნებას (მაგ: თუ წარმოდგენილი არ არის ქვითარი, ნივთი გამოყენებულია და სხვა შემთხვევებში) ნივთის დაბრუნების ან გადაცვლის მიზნით „ბალდი“ იტოვებს უფლებას არ აანაზღაუროს თანხა ან არ მოახდინოს გადაცვლა.

 • ფასდაკლების პერიოდში შეძენილი ფალდაკლებული ნივთები არ ექვემდებარება თანხის დაბრუნებას.

 • გადაცვლის, დაბრუნების და თანხის დაბრუნების დროს გათვალისწინებულია მხოლოდ შეძენის დროს არსებული ფასი.

თანხის ანაზღაურება იგვიანებს ან თანხა არ მიგიღიათ?

თუ ანაზღაურებული თანხა არ მიგიღიათ, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ შეამოწმეთ საბანკო ანგარიში.

შემდეგ დაუკავშირდით თქვენს მომსახურე ბანკს. ზოგიერთ შემთხვევაში დაბრუნებული თანხის მიღებას გარკვეული პროცედურები სჭირდება.

თუ ამ ყველაფრის შემდეგ ისევ არ მიგიღიათ თანხა, დაგვიკავშირდით ელ. ფოსტით [email protected] ან დაგვირეკეთ (995 322) 50 00 50.

“ფასდაკლებული” ნივთები და “ფასდაკლების” პერიოდები

 • “ფასდაკლებული” ნივთი არის ნებისმიერი ნივთი, რომელსაც შეიძენთ ფასდაკლებით

 • ფასდაკლების პერიოდში შეძენილი ნივთების გადაცვლა ზომაში შესაძლებელია მხოლოდ შეძენიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში.

 • ფასდაკლების პერიოდი არის ბალდის მიერ გამოცხადებული ფასდაკლების პერიოდი მითითებულ კოლექციაზე და ნივთებზე.

 • „ფასდაკლების“ პერიოდში შეძენილი ნივთები თანხის დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

ნივთების გადაცვლა

 • დასაბრუნებელი ნივთები „ბალდიში“ მოტანისას არ უნდა იყოს გამოყენებული და დახეული. სხვა შემთხვევაში ნივთი არ ექვემდებარება დაბრუნებას და შეკვეთაზე თანხა არ დაბრუნდება ან ნივთი არ გაიცვლება. ასეთ შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მომსახურების გუნდს გარემოების დასადგენად.

 • ნივთის დასაბრუნებლად ან შესაცვლელად მომხმარებელმა ნივთთან ერთად უნდა წარმოადგინოს გადახდის ქვითარი (შეძენის მტკიცებულება).

 • ყველა ნივთი შემოწმდება დაბრუნებისას. შემოწმების შემდეგ, ნივთები, რომლებიც არ დაექვემდებარება დაბრუნებას (მაგ: თუ წარმოდგენილი არ არის ქვითარი, ნივთი გამოყენებულია და სხვა შემთხვევებში) ნივთის დაბრუნების ან გადაცვლის მიზნით „ბალდი“ იტოვებს უფლებას არ აანაზღაუროს თანხა ან არ მოახდინოს გადაცვლა.

 • ნივთების ზომის ან ფერის გადაცვლა დასაშვებია, თუ ნივთი არ იყო შეძენილი ფასდაკლების დროს.

 • „ფასდაკლებული“ ნივთების ზომის გადაცვლა შესაძლებელია შეძენიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში.

 • ნივთის გადაცვლის, დაბრუნების და თანხის დაბრუნების დროს გათვალისწინებულია მხოლოდ შეძენის დროს არსებული ფასი.

ნივთების მიწოდება

 • ყველა შეკვეთის მიწოდება საქართველოს ტერიტორიაზე უფასოა. თქვენი საცხოვრებელი ადგილიდან გამომდინარე, მოწოდების დრო განსხვავებულია.

 • შეკვეთას მიიღებთ შეკვეთის გაფორმებიდან 1-2 დღის განმავლობაში. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე - 322 50 00 50. თბილისის მასშტაბით ვიყენებთ საკუთარ მიწოდების სერვისს, საქართველოს რეგიონებიდან მიღებული შეკვეთების შემთხვევაში, ვიყენებთ „საქართველოს ფოსტის“ მომსახურებას.

 • შეკვეთების მიწოდება თბილისში როგორც წესი ხდება იმავე დღეს ან მომდევნო სამუშაო დღეს. საქართველოს რეგიონებში მიწოდება მოითხოვს მეტ დროს, იმის გამო რომ გადაზიდვის სერვისში ჩათულია მესამე მხარე.

 • ვებ-გვერდზე Baldi.ge გაკეთებულ ყველა შეკვეთაზე მითითებული უნდა იყოს საქართველოს მისამართი.